ขึ้น
Exness ภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับเรอัลมาดริด ทีมฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก และสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างคริสเตียโน โรนัลโด
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด

การดำเนินการคำสั่งซื้อขายในทันที

เมื่อเปิดสถานะเพื่อซื้อหรือขายนั้นเทรดเดอร์เริ่มดำเนินการคำสั่งซื้อตามราคาตลาด ระบบจะวิเคราะห์ราคาต้ังซื้อและจะเลือกเอาราคาปัจจุบันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยจะเกิดขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้:  คำสั่งซื้อทั้งหมดจะอยู่ในระบบ สถานะตรงข้ามที่มีราคาที่ใกล้เคียงที่สุด (ที่เป็นราคาที่ดีที่สุด) สำหรับตราสารที่เลือกของขนาดที่เหมาะสมที่เลือก

Execution of a market order

หากในสมุดคำสั่งซื้อนั้นได้พบว่าอยู่ในสถานะที่เหมาะสมในด้านขนาดและราคาของคำสั่งซื้อเมื่อนั้นจะดำเนินการทำธุรกรรมทั้งสอง (ของเทรดเดอร์และเจ้าของสถานะคำสั่งซื้อดังกล่าว) ได้ดำเนินการคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่าย เราได้เน้นความสำคัญที่ว่าโบรกเกอร์ประเภท ECN จะไม่มีส่วนในการกำหนดราคาแต่อย่างใด! โดยเป้าหมายของโบรกเกอร์ก็คือเพื่อที่จะให้มีการคัดเลือกแบบรวดเร็วที่สุดในสถานะตรงข้ามในราคาที่ดีที่สุด ในสถานการณ์ที่ขนาดของราคาตั้งซื้อมีขนาดที่ไม่เพียงพอในการดำเนินการคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ของเทรดเดอร์ ณ ราคาที่ดีที่สุดนั้น จำนวนที่หายไปจะ "ชดเชย" จากสถานะซื้ออื่นๆ ใน"สมุดคำสั่งซื้อ" ในการกระทำดังกล่าว คำสั่งซื้อของเทรดเดอร์จะถูกตัดในราคาเฉลี่ย

Execution of a market order (average price)

ขอบคุณเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินงานใช้เวลาน้อยลง และหากพิจารณาในประเด็นที่ว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดนั้นได้ดำเนินตามคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ตามตลาด เทรดเดอร์ไม่ต้องกำหนดราคาตั้งซื้อใหม่อีกครั้ง  กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติและไม่มีการแทรกแซงจากมนุษย์ในทุกขั้นตอน การดำเนินการซื้อขายของเทรดเดอร์ไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับโบรกเกอร์แม้ว่าบางครั้งก็อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับโบรกเกอร์ ECN หากลูกค้าของเขาได้ทำการซื้อขายอย่างประสบผลสำเร็จเนื่องจากเขาสนใจอย่างยิ่งในการเพิ่มปริมาณทั้งหมดของการซื้อขายของลูกค้าเหล่านั้น

รายละเอียดของการตัดคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ในตลาดในกรณีที่ขาดสภาพคล่อง

ตามระเบียบของ Exness เกี่ยวกับระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ของคำสั่งซื้อตามราคาตลาดแต่ละรายการ หากในกรณีใดๆ (เช่น การขาดสภาพคล่อง) ที่ไม่สามารถตัดคำสั่งซื้อได้เต็มอัตราในเวลาที่กำหนด ดังนี้ระบบจะดำเนินการคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ในบางส่วน กล่าวคือ ในระยะเวลาที่ระบุไว้ระบบจะดำเนินคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ของขนาดคำสั่งซื้อในบางส่วน และยกเลิกในส่วนที่เหลือโดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้ง เราจะอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์นี้ 

สมมุติว่าเทรดเดอร์เปิดสถานะ "การซื้อในปริมาณมากจำนวน 30 ชุด" ในคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐแต่จำนวนทั้งหมดสำหรับตราสารนี้ดังที่มีอยู่ใน "สมุดคำสั่งซื้อ" ปัจจุบันนั้นมีจำนวนเพียง 21 ชุดเท่านั้น ดังนั้นหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ของคำสั่งซือตามราคาตลาด จะดำเนินการคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ในจำนวนที่มีอยู่ในราคาเฉลี่ย (คำนวณจากสถานะทั้งหมดของการซื้อใน "สมุดคำสั่งซื้อ") หมายความว่าจะเปิดสถานะซื้อปริมาณมากจำนวน 21 ชุดในคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ลูกค้า

Buy 21 lots EUR / USD

สำหรับคำสั่งซื้อในบางส่วนที่มีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับตราสารนี้จะถูกยกเลิกและเทรดเดอร์จะได้รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตูุการณ์ดังกล่าว

Partial open

อย่างไรก็ตาม ระบบจะมีตัวเลือกสำหรับการตัดคำสั่งซื้อขายสมบูรณ์บางส่วนในคำสั่งซื้อตามตลาด

สมมุติว่าเทรดเดอร์คนหนึ่งต้องการปิดสถานะการซื้อขายบางส่วนเพื่อการซื้อขายจำนวนมากจำนวน 8 ชุดในคู่สกุลเงิน ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐนั้นซึ่งได้ดำเนินการเปิดสถานะเฉพาะสำหรับจำนวนของสถานะการซื้อขายในบางส่วน ณ ราคาปัจจุบันนั่นก็คือ 5 ชุดของการซื้อขายจำนวนมากนั่่นเอง ในหน้าต่างการปรับเปลี่ยนคำสั่งซื้อน้ัน เขาสามารถเลือกขนาดที่ต้องการสำหรับการดำเนินการและทำการปิดสถานะได้

Close sell 5.00 EURUSDe by Market

เมื่อปิดสถานะในบางส่วนแล้ว เทรดเดอร์จะได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ ซึ่งแสดงประวัติการซื้อขายย้อนหลัง

Partially closed position

เทอร์มินอลจะบันทึสถานะเปิดตลาดในคู่สกุลเงินยูโร/ดออลาร์สหรัฐ สำหรับจำนวน 3 ชุดที่เหลือของการซื้อขายจำนวนมาก

3 lots EURUSD

การดำเนินการสำหรับคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างการพิจารณา นั้นมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยที่สำคัญดังที่อธิบายไว้ในส่วนเนื้อหาดังกล่าวนั้น

 

host www.exness.web.id | env production