ขึ้น
Exness ภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับเรอัลมาดริด ทีมฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก และสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างคริสเตียโน โรนัลโด
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด

ชนิดของคำสั่ง

แพลตฟอร์ม MetaTrader ช่วยให้โบรกเกอร์สามารถจัดเตรียมและดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งได้ ยิ่งไปกว่านั้น เทอร์มินัลยังช่วยให้สามารถควบคุมและจัดการตำแหน่งเปิดได้ มีคำสั่งซื้อขายหลายประเภทด้วยกันที่ใช้กับวัตถุประสงค์เหล่านี้ “คำสั่งซื้อขาย” เป็นคำที่ใช้ในคำสั่งของลูกค้าที่มีต่อบริษัทโบรกเกอร์เพื่อดำเนินการธุรกรรมใดๆ ก็ตาม คำสั่งซื้อขายในเทอร์มินัลมีสองประเภทหลักด้วยกันดังนี้: คำสั่งซื้อตามราคาตลาดและคำสั่งซื้อคงค้าง คำสั่งเพื่อ “หยุดความเสียหาย” และ “เอากำไร” จะถือว่าแยกออกมาต่างหากจากคำสั่งเหล่านี้

ด้วยการพิจารณาเช่นนี้ จะมีคำสั่งอยู่หลายประเภทด้วยกัน

คำสั่งซื้อตามราคาตลาด

คำสั่งซื้อตามราคาตลาดเป็นคำสั่งที่ส่งไปยังบริษัทโบรกเกอร์เพื่อซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงิน การดำเนินการของคำสั่งนี้จะส่งผลให้เกิดการซื้อหรือขาย ราคาที่ใช้ในการทำธุรกรรมจะถูกตัดสินโดยประเภทการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือทางการเงิน โดยปกติแล้ว การซื้อจะถูกกำหนดที่ราคาอุปสงค์ (ตั้งขาย) และการขายจะถูกกำหนดที่ราคาเสนอ (ตั้งซื้อ)

เอากำไร

“เอากำไร” มีจุดประสงค์เพื่อรับผลกำไรเมื่อถึงระดับที่คาดการณ์ไว้ของเครื่องมือทางการเงินตามราคา การดำเนินการของคำสั่งนี้ส่งผลให้มีการปิดตำแหน่งโดยสมบูรณ์ โดยจะมีการเชื่อมโยงกับตำแหน่งเปิดหรือคำสั่งซื้อคงค้างเสมอ คำสั่งดังกล่าวอาจกำหนดไว้ร่วมกันกับคำสั่งซื้อตามราคาตลาดหรือคำสั่งซื้อคงค้างเท่านั้น “ราคาตั้งซื้อ” ถูกใช้เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของคำสั่งนี้สำหรับการถือครองระยะยาว และ “ราคาตั้งขาย” ถูกใช้สำหรับตรวจสอบสถานะการถือครองระยะสั้น

หยุดความเสียหาย

คำสั่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดการขาดทุนในกรณีที่ราคาของเครื่องมือทางการเงินเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ทำกำไร หากราคาของเครื่องมือดังกล่าวถึงระดับนี้ ตำแหน่งจะปิดอย่างสมบูรณ์โดยอัตโนมััติ “การหยุดความเสียหาย” เชื่อมโยงกับตำแหน่งเปิดหรือคำสั่งซื้อคงค้างเสมอ โดยจะถูกปล่อยให้กับบริษัทโบรกเกอร์ร่วมกับคำสั่งซื้อตามราคาตลาดหรือคำสั่งซื้อคงค้างเท่านั้น “ราคาตั้งซื้อ” ถูกใช้เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขของคำสั่งนี้สำหรับการถือครองระยะยาว และ “ราคาตั้งขาย” ถูกใช้สำหรับตรวจสอบสถานะการถือครองระยะสั้น

“การเอากำไร” และ “การหยุดความเสียหาย” ถูกกำหนดไว้สำหรับตำแหน่งโดยสอดคล้องกับคำสั่งล่าสุด (คำสั่งซื้อตามราคาตลาดหรือคำสั่งซื้อคงค้างที่ดำเนินการแล้ว) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระดับการหยุดของแต่ละคำสั่งที่ตามมาในตำแหน่งหนึ่งๆ จะแทนที่คำสั่งก่อนหน้า

  • การหยุดที่ตามมา (Trailing Stop) อาจถูกใช้เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของคำสั่ง “หยุดความเสียหาย” ที่เป็นไปตามราคาเป็นแบบอัตโนมัติได้
  • การหยุดที่ตามมา (Trailing Stop) เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำกำไรสูงสุดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประเภทคำสั่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายในกรณีที่ไม่มีโอกาสที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด โดยแนะนำอัลกอริทึมควบคุม “การหยุดความเสียหาย” เมื่อ Meta Trader “เรียกใช้” การหยุดความเสียหายที่ปริมาณกำไรของ X จุด การหยุดที่ตามมา (Trailing Stop) ถูกใช้ในระหว่างการเปิดตำแหน่ง และไม่ได้ถูกกำหนดที่เซิร์ฟเวอร์แต่จะถูกกำหนดที่เทอร์มินัลของลูกค้า
  • การดำเนินการของคำสั่ง “การเอากำไร” และ “การหยุดความเสียหาย” ส่งผลให้มีการปิดตำแหน่งโดยสมบูรณ์

คำสั่งซื้อคงค้าง

คำสั่งซื้อคงค้างเป็นคำสั่งที่ส่งไปยังบริษัทโบรกเกอร์เพื่อขายหรือซื้อเครื่องมือทางการเงินในอนาคต โดยมีการกำหนดเงื่อนไขไว้แล้ว ประเภทของคำสั่งซื้อคงค้างมีดังต่อไปนี้:

  • จำกัดการซื้อ – ซื้อขายคำสั่งเพื่อซื้อที่ราคาตั้งขายที่เท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุในคำสั่งนั้นๆ ในตอนนี้ ระดับราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าที่ระบุในคำสั่งนั้น ปกติแล้ว คำสั่งประเภทนี้จะถูกวางเมื่อคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้นหลังจากที่ตกลงไปที่ระดับหนึ่งๆ
  • จำกัดการหยุดซื้อ – ซื้อขายคำสั่งเพื่อซื้อที่ราคาตั้งขายที่เท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่ระบุในคำสั่งนั้นๆ ในตอนนี้ ระดับราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่ระบุในคำสั่งนั้น ปกติแล้ว คำสั่งประเภทนี้จะถูกวางเมื่อคาดการณ์ว่าราคาของเครื่องมือทางการเงินจะไปถึงระดับหนึ่งๆ และสูงขึ้นต่อไป
  • จำกัดการขาย – ซื้อขายคำสั่งเพื่อซื้อที่ราคาตั้งซื้อที่เท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่ระบุในคำสั่งนั้นๆ ในตอนนี้ ระดับราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่ระบุในคำสั่งนั้น ปกติแล้ว คำสั่งประเภทนี้จะถูกวางเมื่อคาดการณ์ว่าราคาจะต่ำลงหลังจากที่ขึ้นไปถึงระดับหนึ่งๆ
  • จำกัดการหยุดขาย – ซื้อขายคำสั่งเพื่อซื้อที่ราคาตั้งซื้อที่เท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุในคำสั่งนั้นๆ ในตอนนี้ ระดับราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าที่ระบุในคำสั่งนั้น ปกติแล้ว คำสั่งประเภทนี้จะถูกวางเมื่อคาดการณ์ว่าราคาของเครื่องมือทางการเงินจะไปถึงระดับหนึ่งๆ แล้วตกลงมา
  • จำกัดการหยุดซื้อ* – คำสั่งประเภทนี้เป็นการรวมคำสั่งสองประเภทแรกเข้าด้วยกัน กลายเป็น stop order (ซื้อขายเมื่อถึงราคาที่กำหนด) โดยกำหนดคำสั่งที่มีขีดจำกัดสำหรับการซื้อ (จำกัดการซื้อ) ในทันทีที่ราคาที่ตั้งขายในอนาคตขึ้นไปถึงมูลค่าที่ระบุไว้ในคำสั่ง คำสั่งจำกัดการซื้อจะถูกวางที่ระดับที่ระบุในคำสั่งนั้นๆ ในเวลานั้น ระดับราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาที่คำสั่งซื้อคงค้างจะถูกตั้งไว้
  • จำกัดการหยุดขาย* – คำสั่งประเภทนี้เป็นการตั้งค่าคำสั่งเพื่อหยุด โดยตั้งค่าคำสั่งซื้อขายที่มีขีดจำกัดสำหรับการขาย (จำกัดการขาย) ในทันทีที่ราคาที่ตั้งซื้อในอนาคตขึ้นไปถึงมูลค่าที่ระบุไว้ในคำสั่ง คำสั่งจำกัดการขายจะถูกวางที่ระดับที่ระบุในคำสั่งนั้นๆ ในเวลานั้น ระดับราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาที่คำสั่งซื้อคงค้างจะถูกตั้งไว้ และราคาของคำสั่งซื้อคงค้างสูงกว่าระดับที่คำสั่งถูกตั้งค่าไว้

* พร้อมให้บริการใน MT5 เท่านั้น

host www.exness.web.id | env production