ขึ้น
Exness ภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับเรอัลมาดริด ทีมฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก และสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างคริสเตียโน โรนัลโด
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด

การเปิดเผยความเสี่ยง

ก่อนที่จะเริ่มซื้อขายในตลาดการเงิน กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้านล่างนี้

การเปิดเผยความเสี่ยง

เราต้องการเปิดเผยให้คุณทราบถึงความเสี่ยงนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นเวลาทำกิจกรรมซื้อขายต่างๆ ในตลาดการเงิน ความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้คุณสูญเสียเงินขณะซื้อขายได้ การเปิดเผยความเสี่ยงนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นรายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด

1. การใช้ความสามารถในการก่อหนี้

1.1 ในการซื้อขายด้วยเงินทุนในบัญชี ความสามารถในการก่อหนี้อาจส่งผลกระทบต่อบัญชีการซื้อขายของคุณได้อย่างใหญ่หลวง ถึงแม้อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของเครื่องมือจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ตาม ถ้าตลาดเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกับสถานะเปิดของคุณ คุณมีโอกาสสูงมากที่จะเสียเงินฝากแรกเริ่มและเงินทุนอื่นๆ ที่ต้องมีเพื่อรักษาสถานะเปิดของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงในการใช้เงินทุนและบัญชีของคุณแต่เพียงผุ้เดียว

2. ความไม่เสถียรของเครื่องมือทางการเงิน

2.1 ราคาของเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงินอาจแตกต่างกันมากในแต่ละวัน ซึ่งอาจทำให้คุณได้กำไรหรือขาดทุนก็ได้

3. ความเสี่ยงทางเทคนิค

3.1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินอันเกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร หรือระบบสารสนเทศของคุณทำงานผิดปกติ

3.2. ความเสี่ยงขณะใช้เครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้าอาจเกิดจาก:

  • ความล้มเหลวของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อ

  • ข้อผิดพลาดในการตั้งค่าเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้า

  • การไม่อัปเดตเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด

  • การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้เครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินการของเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้า และจะไม่ชดเชยความสูญเสียใดๆ อันเกิดจากข้อผิดพลาดในการดำเนินการของเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้า เนื่องจากเรามีสิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ระบบซื้อขาย MetaTrader (เครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้า) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง และไม่มีสิทธิให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

3.3. ในการสรุปผลการทำธุรกรรมทางโทรศัพท์ อาจมีปัญหาในการติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการซื้อขายมาก

4. ความเสี่ยงของตลาด

4.1 คุณยอมรับว่าถ้าตลาดอยู่ในสภาวะผิดปกติ การประมวลคำสั่งซื้อขายและคำสั่งต่างๆ อาจใช้เวลานานขึ้น

5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของรัฐบาล

5.1 คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการต่างๆ ทั้งการดำเนินการซื้อขายและที่ไม่ใช่การซื้อขายที่เกิดขึ้นในประเทศ หากมีการจำกัดหรือห้ามมิให้กระทำการดังกล่าวตามกฎหมาย

6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย

6.1. คำสั่งทั้งหมดของคุณจะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราและจะได้รับการดำเนินการตามลำดับ คุณจึงไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายครั้งที่ 2ได้จนกว่าคำสั่งซื้อขายก่อนหน้าจะได้รับการดำเนินการแล้ว ถ้าเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำสั่งซื้อขายที่ 2 ก่อนที่จะประมวลคำสั่งแรก คำสั่งซื้อที่ 2 จะถูกปฏิเสธ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินการซื้อขายใดๆ ที่ไม่ได้วางแผนซึ่งอาจได้รับการดำเนินการถ้าคุณส่งคำสั่งซื้อขายซ้ำก่อนที่จะได้รับแจ้งผลของคำสั่งแรก

6.2. การปิดหน้าต่างคำสั่งซื้อขายหรือหน้าต่างสถานะไม่เป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ส่งไปแล้ว

6.3. คุณยอมรับว่าราคาที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ของเราเท่านั้นที่ไว้ใจได้ หากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้ากับเซิร์ฟเวอร์ของเราขึ้น คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลราคาที่ยังไม่ได้ส่งจากฐานข้อมูลราคาของเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้

7. ความเสี่ยงด้านการสื่อสาร

7.1. บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าถึงข้อมูลที่ส่งทางอีเมลที่่ไม่ได้เข้ารหัสลับได้

7.2. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินอันเกิดจากความล่าช้าหรือการไม่ได้รับข้อความจากบริษัท

7.3. คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลประจำตัวในพื้นที่ส่วนบุคคลและบัญชีการซื้อขาย รวมถึงข้อมูลลับที่เราส่งให้คุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินใดๆ อันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สาม

8. เหตุการณ์สุดวิสัย

8.1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินอันเกิดจากเหตุการณ์สุดวิสัย เหตุการณ์สุดวิสัยนี้เป็นเหตุการณ์รุนแรงเกินกว่าจะยับยั้งได้ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความตั้งใจและการกระทำของผู้เข้าร่วมข้อตกลงและเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า ป้องกัน หรือหยุดยั้งได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟไหม้ อุบัติเหตุและภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ เหตุฉุกเฉินจากการทำงานของระบบท่อ การโจมตีแบบ DDOS (การโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดการทำงาน) การจลาจล การปฏิบัติการทางทหาร การก่อการร้าย การปฏิวัติ การก่อความไม่สงบ การประท้วง และการบังคับใช้กฎของรัฐ

host www.exness.web.id | env production