ขึ้น
Exness ภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับเรอัลมาดริด ทีมฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก และสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างคริสเตียโน โรนัลโด
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

การปกป้องความเป็นส่วนตัว รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของคุณเป็นสิ่งที่ Exness ให้สำคัญอันดับต้นๆ ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับกฎและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า Exness รวมถึงมาตรการที่เราใช้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นการแสดงว่าคุณตกลงให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงยินยอมให้เก็บรวบรวม จัดระบบ รวมกลุ่ม จัดเก็บ แก้ไข (ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง) นำไปใช้ ปิดบังชื่อ กีดกัน ลบทิ้ง และแจกจ่าย (ถ่ายโอน) ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงความเป็นส่วนตัว การยินยอมนี้จะมีผลโดยไม่จำกัดเวลาและสามารถเพิกถอนได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

เราขอข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคล การให้บริการที่เป็นประโยชน์ และใช้ข้อมูลนี้ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างคุณและ Exness การให้ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการระบุตัวตนของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินการต่างๆ ในพื้นที่ส่วนบุคคลและบัญชีการซื้อขายได้

เราอาจรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความต้องการและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของคุณได้ดีขึ้นด้วยการสื่อสารผ่านทางห้องแชทบนเว็บไซต์การสำรวจการใช้พื้นที่ส่วนบุคคลในเว็บไซต์ทางการของเรา และการสื่อสารทางโทรศัพท์ คุณให้ข้อมูลแก่เราด้วยความสมัครใจ

เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้เราโดยตรงเวลาติดต่อสื่อสาร

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการของเรามีคุณภาพสูงสุด

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลติดต่อและพิสูจน์ตัวตน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคล เปิดและกำหนดค่าบัญชีการซื้อขาย รวมทั้งออกรหัสเปิดใช้งานและรหัสผ่าน ข้อมูลติดต่อนี้จะช่วยปรับปรุงบริการของเรา และช่วยให้การส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับบริการ คุณสมบัติ และโปรโมชั่นต่างๆ เป็นไปอย่างฉับไว

3. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี้

เราขอสงวนสิทธิในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามหากกฎหมายกำหนด หรือหากเราได้รับคำขออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานราชการอื่นๆ

เราอาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เจ้าหน้าที่สรรพากรหรือหน่วยงานที่ต้องการข้อมูล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเพื่อปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา ในการมอบข้อมูลให้บุคคลที่สาม เราจะรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งมอบเป็นอย่างดี

เราอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหุ้นส่วนของเรา เพื่อให้บริการมีคุณภาพ ล้ำสมัย และครอบคลุม อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้หมายถึงการมอบข้อมูลหมายเลขบัญชีของคุณให้หุ้นส่วนของเราเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น

เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของหุ้นส่วนได้หากได้รับคำขอ

4. การจำกัดความรับผิด

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะเว็บไซต์ของเราเท่านั้นและไม่ครอบคลุมเว็บไซต์อื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ที่คุณดูโดยใช้ลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

5. การใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อกิจกรรมซื้อขายของคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้นี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขบัญชี หรือรหัสผ่านใดๆ ทั้งสิ้น

เราอาจขอให้หน่วยงานภายนอกช่วยจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หน่วยงานภายนอกเหล่านี้อาจติดตั้งและใช้คุกกี้ของตนเองในนามของเรา

6. การเริ่มใช้และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

การลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคลนี้เป็นการแสดงว่าคุณตกลงและยอมรับกฎระเบียบทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี้ การติตต่อสื่อสารระหว่างคุณและ Exness จะเริ่มทันทีที่เราส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และบริการใหม่ๆ ทางอีเมล หรือรับคำถามหรือข้อเสนอแนะทางอีเมลจากคุณ ข้อมูลเหล่านี้ไม่ถือเป็นความลับ

การยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการแสดงว่าคุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณทางอีเมล รวมทั้งความคิด วิธีการ การออกแบบการตลาด และความรู้ของคุณ โดยไม่มีข้อผูกพันเพิ่มเติมใดๆ ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้

เราอาจตรวจสอบ เก็บ และลบข้อความที่ได้รับจากคุณตามดุลยพินิจ

เราอาจวิเคราะห์ข้อความภายในของคุณเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการของเรา

เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงความเป็นส่วนตัวเป็นบางครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะลงประกาศข้อตกลงความเป็นส่วนตัวใหม่ในนเว็บไซต์และแจ้งให้คุณทราบทันที ขอแนะนำให้คุณอ่านข้อตกลงนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิธีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ กรุณาติดต่อเราที่ support@exness.com

host www.exness.web.id | env production