ขึ้น
Exness ภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับเรอัลมาดริด ทีมฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก และสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างคริสเตียโน โรนัลโด
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด
ห้องสมุด / วิธีใช้ / กติกาของ Exness ในการจัดการแข่งขัน

กติกาของ Exness ในการจัดการแข่งขัน

1. กติกาในการลงทะเบียนและการเข้าร่วมการแข่งขัน

1.1 ลูกค้าที่ลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคลกับ Exness มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดย Exness ได้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท")

1.2 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ลูกค้าจะเปิดบัญชีการแข่งขันพิเศษและลูกค้าสามารถเลือกชื่อเล่นเพื่อใช้ตรวจสอบกิจกรรมการแข่งขันของลูกค้าได้

1.3 บริษัทจะกำหนดจำนวนเงินฝากเริ่มต้นสำหรับการแข่งขัน รวมถึงระดับความสามารถในการก่อหนี้และเครื่องหมายบ่งชี้อื่น ๆ ข้อมูลนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ทางการของบริษัทในส่วนของ "ข่าวสาร" และ/หรือ "การแข่งขัน" โดยประกาศรายละเอียดของกฎในการแข่งขันนั้น ๆ

โปรดทราบ: เทรดเดอร์ต้องเลือกมูลค่าความสามารถในการก่อหนี้ในขั้นตอนการลงทะเบียนและจะเปลี่ยนในภายหลังไม่ได้

1.4 ระยะเวลาของการแข่งขันแต่ละรายการจะกำหนดโดยบริษัท และประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์และ/หรือในหัวข้อ "การแข่งขัน" ในเว็บไซต์ทางการของบริษัท

1.5 ในการยืนยันลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน จะมีการยืนยันข้อมูลส่วนตัวในพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้ใช้ กระบวนการยืนยันนี้จะประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์และ/หรือในหัวข้อ "การแข่งขัน" ในเว็บไซต์ทางการของบริษัท ลูกค้าจะลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการยืนยันนี้

1.6 ลูกค้าแต่ละรายต้องมีบัญชีการแข่งขันเฉพาะสำหรับแต่ละการแข่งขัน บัญชีหนึ่ง ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการได้ ลูกค้าอาจเปิดบัญชีการแข่งขันหลายบัญชีสำหรับการแข่งขันหลายรายการได้ในพื้นที่ส่วนบุคคลเดียวกัน

1.7 ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ลูกค้าควรอ่านและยอมรับกฎเหล่านี้ ลูกค้าต้องไม่ส่งข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกิดจากการละเลยกฎเหล่านี้

1.8 ลูกค้าแต่ละรายมีสิทธิเปิดบัญชีการแข่งขันเพียงบัญชีเดียวสำหรับการแข่งขันแต่ละรายการ เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิลูกค้าที่ลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคลสำหรับการแข่งขันเมื่อใดก็ได้ระหว่างการแข่งขัน หากพบว่ามีที่อยู่ IP ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อเดียวกัน

1.9 บริษัทสงวนสิทธิที่จะจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับประชากรบางประเทศเท่านั้น 

2. กติกาการแข่งขันทั่วไป

2.1 บริษัทจะแจ้งช่วงเวลาของการแข่งขันแต่ละรายการในข่าวประชาสัมพันธ์และ/หรือในหัวข้อ "การแข่งขัน" ในเว็บไซต์ทางการของบริษัท

2.2 ผู้แข่งขันจะต้องไม่ซื้อขายโดยใช้บัญชีการแข่งขันก่อนที่จะประกาศเริ่มการแข่งขัน

2.3 ผลการแข่งขันแต่ละรายการจะนับตามกติกาการแข่งขันที่ประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์และ/หรือในหัวข้อ "การแข่งขัน" ในเว็บไซต์ทางการของบริษัท

2.4 ผู้แข่งขันสามารถใช้บัญชีการแข่งขันซื้อขายต่อหลังสิ้นสุดการแข่งขันได้ แต่ผลของการซื้อขายนั้นจะไม่นำไปนับรวมในผลคะแนน 

2.5 บริษัทจะเผยแพร่ตารางแสดงอันดับผู้แข่งขัน ตารางนี้จะอยู่ในรูปแบบรายการชื่อเล่นของผู้ร่วมการแข่งขันและผลการซื้อขาย รวมถึงจำนวนเงินทั้งหมดในบัญชี สถานภาพปัจจุบันของบัญชี การเติบโตทางบัญชี และเครื่องบ่งชี้อื่น ๆ พร้อมทั้งสถิติเชิงขยายสำหรับบัญชีการแข่งขันของผู้เข้าร่วมแต่ละคน

2.6 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลจริงเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.7 ผู้แข่งขันอาจซื้อขายเองหรือใช้ที่ปรึกษาระดับผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นในกรณีที่มีการห้ามใช้กลยุทธ์ในการซื้อขายบางประการตามกติกาการแข่งขันที่ประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์และ/หรือในหัวข้อ "การแข่งขัน" ในเว็บไซต์ทางการของบริษัท

3. การตัดสิทธิผู้แข่งขัน

3.1 บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิบัญชีการแข่งขันไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันก่อนเริ่มกิจกรรมโดยไม่ต้องชี้แจงสาเหตุใด ๆ

3.2 บัญชีการแข่งขันอาจถูกตัดสิทธิระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

  • 3.2.2 การฝ่าฝืนกติกา

  • 3.2.3 การที่ผู้แข่งขันมีบัญชีการแข่งขันหลายบัญชีเพื่อร่วมแข่งขันในรายการหนึ่ง ๆ

  • 3.2.4 การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้แข่งขัน

  • 3.2.5 ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อนที่อยู่ IP จริงของตน

  • 3.2.6 ผู้แข่งขันเป็นพนักงานของบริษัทหรือเป็นญาติของพนักงาน

  • 3.2.7 สาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในกติกาเหล่านี้ หลังจากมีการทำหนังสือชี้แจงโดยบริษัทแล้ว

3.3 หากบัญชีการแข่งขันถูกตัดสิทธิหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน จะต้องมีการชี้แจงเกี่ยวกับการตัดสิทธิ

4. การดำเนินการขึ้นเงิน

4.1 หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันแต่ละรายการ ผู้เชี่ยวชาญจาก Exness จะดำเนินการขึ้นเงินซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่ง วันสุดท้ายของการขึ้นเงินจะเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ชนะได้รับรางวัล

4.2 ระหว่างดำเนินการขึ้นเงิน จะมีการตรวจสอบประวัติการซื้อขายของผู้แข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทุกประการ ผู้แข่งขันที่ตรวจพบว่าฝ่าฝืนกติกาจะถูกตัดสิทธิ และจะมีการจัดสรรรางวัลใหม่

5. รางวัล

5.1 ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการแข่งขันแต่ละรายการ ภายใต้กติกาการแข่งขันที่เผยแพร่ในข่าวประชาสัมพันธ์และ/หรือในหัวข้อ "การแข่งขัน" ที่เว็บไซต์ทางการของบริษัท

5.2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการจัดอันดับโดยใช้ข้อมูลจากตารางตรวจสอบบัญชีการแข่งขัน

5.3 จะมีการแจ้งรางวัลให้ทราบในข่าวประชาสัมพันธ์และ/หรือในหัวข้อ "การแข่งขัน" ในเว็บไซต์ทางการของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดกติกาการแจกรางวัล

5.4 หากรางวัลเป็นวัตถุสิ่งของ บริษัทจะมอบเงินในจำนวนที่เทียบเท่ากับมูลค่าของรางวัลให้ลูกค้าผู้ชนะ ค่าตอบแทนนี้สามารถโอนเป็นเงินเข้าบัญชีการซื้อขาย Exness ของผู้ชนะการแข่งขันได้

5.5 หากเงื่อนไขการแข่งขันระบุว่าเงินรางวัลจะอยู่ในรูปแบบของโบนัส การใช้เงินทุนของผู้ชนะจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทั่วไปของ Exness เกี่ยวกับโบนัส เงินทุนนั้นจะไม่สามารถถอนได้ แต่นำไปใช้เพื่อการซื้อขายได้ ผลกำไรจากการใช้เงินโบนัสสามารถถอนได้หากเทรดเดอร์ต้องการ

5.6 บริษัทอาจเผยแพร่ผลการแข่งขันทั่วไปและผลสำหรับผู้แข่งขันแต่ละรายในสื่อออนไลน์และออฟไลน์

5.7 หากยอดเงินรวมของผู้เข้าแข่งขันมีจำนวนเท่ากับหรือน้อยกว่ายอดเงินเริ่มต้นที่มีในบัญชี หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถทำให้ยอดเงินที่ได้รับในบัญชีงอกเงยขึ้นมาได้ ผู้ชนะการแข่งขันจะไม่ได้รับรางวัลใดๆตามที่แจ้งไว้ตามการแข่งขัน

โปรดทราบ! Exness ดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การแข่งขันนี้โปร่งใสสำหรับผู้แข่งขันทุกท่าน ในการลงทะเบียนการแข่งขัน คุณยินยอมให้เว็บไซต์การแข่งขันเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดและปิดการซื้อขายในบัญชีการแข่งขันของคุณ รวมถึงจำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีการแข่งขันของคุณด้วย มีผลต่อบัญชีการแข่งขันของคุณเท่านั้น และไม่มีผลต่อบัญชีการซื้อขาย Exness อื่น ๆ ของคุณ ข้อมูลบัญชีการซื้อขายจะเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเข้มงวด

host www.exness.web.id | env production