ขึ้น
Exness ภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับเรอัลมาดริด ทีมฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก และสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างคริสเตียโน โรนัลโด
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ โดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ขาดทุนได้มากและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมด
ห้องสมุด / วิธีใช้ / โบนัส - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โบนัส - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอโปรแกรมโบนัสแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราว โปรแกรมโบนัสเหล่านี้อาจใช้ได้ในบางเขตอำนาจรัฐหรือบางประเทศ หรือใช้ได้กับบัญชีบางประเภท หรือตามเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น คุณควรย้อนทบทวนเอกสารนี้เสมอ ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่มีผลบังคับใช้กับโปรแเกรมโบนัสทั้งหมดของบริษัท รวมไปถึงเงื่อนไขพิเศษและคุณลักษณะของโปรแกรมโบนัสบางประเภท

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้ระหว่าง Exness ("บริษัท") กับลูกค้าของบริษัท (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ผู้ที่มีบัญชีการซื้อขายที่ยังใช้ได้อยู่และได้รับโบนัส (ต่อไปจะเรียกว่า "ลูกค้า" หรือ "คุณ")

2. โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสใดๆ หรือยอมรับโบนัสที่บริษัทเสนอให้ และแน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อาจมีการปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับข้อตกลงลูกค้าของบริษัท

3. บริษัทขอเสนอโปรแกรมโบนัสแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราว โดยแต่ละโปรแกรมจะมีคุณลักษณะ เกณฑ์ และข้อกำหนดแตกต่างกัน ซึ่งต้องปฏิบัติตาม จึงจะมีสิทธิ์รับโบนัสได้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคุณลักษณะต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมโบนัส และโปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจและยอมรับคุณลักษณะดังกล่าว เราไม่ได้บังคับให้คุณเข้าร่วมโปรแกรมโบนัสเหล่านี้ คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะเข้าร่วม และสามารถยกเลิกบริการนี้ได้ทุกเมื่อ

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมโบนัส ดังนั้น บางประเทศอาจมีโปรแกรมโบนัสไม่ครบทุกประเภท และบางประเทศอาจไม่มีโปรแกรมโบนัสใดๆ เลย

5. การตัดสินใจว่าจะให้โบนัสแก่ลูกค้าหรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

6. เมื่อบริษัทมอบโบนัสให้กับลูกค้าแล้ว ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้โบนัสในการซื้อขายตามข้อกำหนดลูกค้าของบริษัท

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการซื้อขายของลูกค้า หากบัญชีการซื้อขายไม่มีเงินทุนเหลือให้ถอน (นั่นคือ มีเพียงเงินโบนัสคงเหลือในบัญชีการซื้อขายเท่านั้น)

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปิดสถานะใหม่ หากบัญชีการซื้อขายไม่มีเงินทุนเหลือให้ถอน (นั่นคือ มีเพียงเงินโบนัสคงเหลือในบัญชีการซื้อขายเท่านั้น)

9. ห้ามโอนโบนัสไปยังบัญชีการซื้อขายอื่น เว้นแต่ในกรณีพิเศษที่บริษัทระบุไว้และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้ว

10. หากคุณมีบัญชีการซื้อขายกับบริษัทหลายบัญชี บัญชีการซื้อขายแต่ละบัญชีจะมีการจัดการแยกจากกัน ดังนั้น คุณอาจได้รับโบนัสในแต่ละบัญชี ถ้าบัญชีนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะได้รับโบนัส โบนัสที่ได้จะนำเข้าบัญชีการซื้อขายเฉพาะบัญชีที่เข้าร่วมโปรแกรมโบนัสนั้นๆ

11. โบนัสที่มอบจะอยู่ในรูปสกุลเงินหลักของบัญชีการซื้อขาย

12. เมื่อมอบโบนัสแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีการซื้อขาย และซื้อขายด้วยโบนัสเพียงอย่างเดียวได้ หากลูกค้าถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีการซื้อขาย โบนัสจะถูกหักออกจากบัญชีการซื้อขายนั้น

การถอนโบนัสและการยกเลิกโปรแกรมโบนัส

13. การถอนโบนัสจากบัญชีการซื้อขายสามารถกระทำได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมโบนัสและหักโบนัสที่ได้มอบให้ โดยไม่ต้องมีเหตุหรือแจ้งให้กับลูกค้าล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมโบนัส และ/หรือหักโบนัสที่ได้มอบให้ และ/หรือปิดบัญชีของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่าลูกค้าได้ใช้ข้อเสนอใดๆ ของบริษัทในทางมิชอบ ละเมิดข้อตกลงลูกค้า หรือมีเหตุผิดนัดตามข้อตกลงลูกค้า

16. อาจมีการกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้โบนัส มิฉะนั้นแล้วโบนัสเหล่านั้นจะหมดอายุไป ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดกับวรรคที่ 14 ข้างต้น

การคำนวณโบนัสที่มอบให้ในรูปเปอร์เซ็นต์ของเงินฝากสุทธิ

17. โปรแกรมโบนัสของบริษัทบางประเภทจะมีการคำนวณโบนัสในรูปเปอร์เซ็นต์ของเงินฝากสุทธิ

18. เงินฝากสุทธิคือผลต่างระหว่างปริมาณเงินทุนที่ฝากเข้าในบัญชีการซื้อขายกับปริมาณเงินทุนที่ถอนออกจากบัญชีการซื้อขาย โดยจะคำนวณโบนัสที่ขึ้นอยู่กับขนาดของเงินฝากสุทธิตามสูตรต่อไปนี้

("เงินทุนที่ฝาก" – "เงินทุนที่ถอน") х "เปอร์เซ็นต์ของโบนัส คือ %"

การคำนวณโบนัสที่เสนอให้ตามปริมาณการซื้อขาย

19. โปรแกรมโบนัสบางโปรแกรมที่บริษัทเสนอให้จะมีการคำนวณโบนัสตามปริมาณการซื้อขายของบัญชีซื้อขายต่อล็อตจำนวนเต็ม

20. โบนัสที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายจะมีวิธีการคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้

"โบนัส" = "ล็อต" x "จำนวนโบนัสต่อล็อตสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่ระบุ"*

21. ระบบจะคำนวณโบนัสใหม่เพื่อเครดิตเข้าบัญชีทุกๆ 4 ชั่วโมง

22. สมมุติว่าเรามีโปรแกรมโบนัสที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้

ขนาดโบนัสสำหรับกลุ่ม 1 (AUDCAD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, AUDCHF, EURCHF, CHFJPY, EURCAD, XAUUSD, XAUGBP, XAUEUR): 2 USD
ขนาดโบนัสสำหรับกลุ่ม 2 (AUDUSD, GBPAUD, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, USDRUB, AUDNZD, EURNZD, CADJPY, CADCHF): 5 USD
ขนาดโบนัสสำหรับกลุ่ม 3 (EURJPY, GBPJPY, GBPCHF, AUDGBP): 8 USD
ขนาดโบนัสสำหรับกลุ่ม 4 (XAGUSD, XAGAUD, XAGEUR, XAGGBP): 16 USD

ปริมาณสำหรับการให้เครดิตโบนัส: 1 ล็อต

ตัวอย่างที่ 1:

ลูกค้าปิดคำสั่งซื้อขาย EURUSD ที่ 2.1 ล็อต

เขาจะได้รับโบนัส 2 x 2 USD = 4 USD

โดยเราจะไม่ให้เครดิตโบนัสสำหรับเศษ 0.1 ล็อต เนื่องจากระบบจะคำนวณเฉพาะล็อตเต็มจำนวนเท่านั้น ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่า 1 ล็อตจะสะสมรวมกันจนกว่าจะเต็มล็อต จึงจะให้เครดิตโบนัสได้

หลังจากนั้น ลูกค้าปิดคำสั่งซื้อขาย USDJPY ที่ 0.9 ล็อต

USDJPY อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ EURUSD ซึ่งเรามีเหลือ 0.1 ล็อตที่ไม่ให้เครดิตโบนัส ดังนั้นจะคำนวณดังนี้ 0.1 + 0.9 = 1 ล็อต x 2 USD = 2 USD

ตัวอย่างที่ 2:

ลูกค้าปิดคำสั่งซื้อขาย USDCAD ที่ 5 ล็อต และ EURJPY ที่ 1 ล็อต

โบนัสจะคิดเป็น 5 x 2 USD + 1 x 8 USD = 18 USD

ค่าตอบแทนโบนัส

23. โปรแกรมโบนัสของบริษัทบางประเภทมีข้อจำกัดด้านค่าตอบแทนโบนัส ลูกค้าอาจได้เงินโบนัสเข้าบัญชีซื้อขายลดลงหรือไม่สามารถรับได้ ค่าตอบแทนโบนัสคือจำนวนโบนัสที่เสียไปอันเนื่องมาจากการซื้อขายขาดทุน บัญชีซื้อขายไม่สามารถรับโบนัสได้ หากค่าตอบแทนโบนัสมีมูลค่าสูงกว่าปริมาณโบนัสที่คำนวณตามเงินฝากสุทธิ

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าต้องการรับโบนัส 10% เข้าบัญชีซื้อขาย ลูกค้ามีเงินฝากสุทธิเท่ากับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณโบนัสที่ได้จะเท่ากับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังลูกค้าทำการซื้อขายขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง เป็นมูลค่า 1,100 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าตอบแทนโบนัสกลายเป็น 100 ดอลลาร์สหรัฐ

หลังจากนั้น เขาฝากเงินเป็นจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐ การคำนวณเงินโบนัสจะเป็นดังนี้ ((1,500 - 0) / 100) x 10 = 150 USD เมื่อคิดค่าตอบแทนโบนัส ขนาดของโบนัสจะเท่ากับ 150 - 100 = 50 USD ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสจำนวน 50 ดอลลาร์สหรัฐเข้าบัญชีซื้อขายโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างที่ 2

ภายหลังลูกค้าได้กำไรจากการซื้อขายติดต่อกันหลายครั้งเป็นมูลค่า 200 ดอลลาร์ จำนวนเงินทั้งหมดของเขาจะเป็น 700 ดอลลาร์สหรัฐ บวกกับเงินโบนัส 50 ดอลลาร์สหรัฐในตัวอย่างที่ 1 ลูกค้าถอนเงินออกทั้งหมด 600 ดอลลาร์สหรัฐ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของประเภทบัญชีการซื้อขาย และ/หรือข้อตกลงลูกค้า และหักลบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่มีออก)

ในกรณีนี้ จะมีการคำนวณโบนัสใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินฝากสุทธิ ((1,500 - 600) / 100) x 10 = 90 USD เมื่อคิดค่าตอบแทนโบนัส ขนาดของโบนัสจะเท่ากับ 90-100 = -10 USD ดังนั้น บัญชีซื้อขายนี้จะไม่สามารถรับเงินโบนัสใดๆ ได้ เนื่องจากค่าตอบแทนโบนัสมีมูลค่าสูงกว่าปริมาณโบนัสที่คำนวณตามเงินฝากสุทธิ

24. สำหรับโบนัสประเภทนี้ จะมีการคำนวณขนาดของโบนัสใหม่ตามส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่ฝากและจำนวนเงินที่ถอน พูดอีกนัยหนึ่ง คือ โบนัสจะปรับขึ้นหรือลงตามเงินฝากสุทธิที่เปลี่ยนไป

25. โบนัสที่คำนวณใหม่จะปรากฏให้เห็นในบัญชีการซื้อขายไม่เกิน 4 ชั่วโมงหลังจากการทำธุรกรรมหรือการฝาก/ถอนเงินครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ระบบอาจแสดงจำนวนโบนัสล่าสุดในวันถัดไป หากทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดวันทำการ

26. ตัวอย่างในการกำหนดขนาดโบนัสที่ 10% ของเงินฝากสุทธิ

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าฝากเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีการซื้อขาย (และเงินทุนทั้งหมดที่ถอนเท่ากับ 0 ดอลลาร์) การคำนวณเงินโบนัสจะเป็นดังนี้ ((1,000 - 0) / 100) х 10 = 100 ดอลลาร์

ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินโบนัสจำนวน 100 ดอลลาร์เข้าบัญชีการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ทันทีที่มีการฝากเงิน

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้าฝากเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีการซื้อขาย และได้รับเงินโบนัสจำนวน 100 ดอลลาร์ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 1

หลังจากนั้นเขาถอนเงินออกมาทั้งหมด 700 ดอลลาร์จากบัญชีการซื้อขาย โดยเป็นไปตามข้อตกลงลูกค้า

ขนาดของโบนัสจะเป็น ((1,000 - 700) / 100) х 10 = 30 ดอลลาร์

บริษัทจะคำนวณโบนัสใหม่ ซึ่งจะลดลงเป็น 30 ดอลลาร์ (100 ดอลลาร์ - 30 ดอลลาร์ = 70 ดอลลาร์) ดังนั้น เงินโบนัสจะลดลงไป 70 ดอลลาร์

ตัวอย่างที่ 3

ลูกค้าฝากเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีการซื้อขาย และได้รับเงินโบนัสจำนวน 100 ดอลลาร์ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 1

ภายหลังเขาได้กำไรจากการซื้อขายหลายครั้ง เป็นมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ จำนวนเงินทั้งหมดของเขาจะเป็น 2,000 ดอลลาร์ บวกกับเงินโบนัส 100 ดอลลาร์ ลูกค้าถอนเงินออกทั้งหมด 1,200 ดอลลาร์ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของประเภทบัญชีการซื้อขาย และ/หรือข้อตกลงลูกค้า และหักลบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่มีออก)

ในกรณีนี้ โบนัสจะถูกหักออก เนื่องจากจำนวนเงินที่ถอนออกมีมากกว่าจำนวนเงินที่ฝากเข้า ((1,000 - 1,200) / 100) х 10 = - 20

ดังนั้น บัญชีการซื้อขายจะไม่สามารถมีโบนัสได้ หากจำนวนเงินที่ถอนมีมากกว่าจำนวนเงินที่ฝาก

ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้โบนัสเพื่อการซื้อขายเท่านั้น แต่ไม่สามารถถอนออกได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขของโปรแกรมโบนัสบางประเภท

ตัวอย่างที่ 4

ลูกค้าฝากเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีการซื้อขาย และได้รับเงินโบนัสจำนวน 100 ดอลลาร์ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 1

ภายหลังเขาได้กำไรจากการซื้อขายหลายครั้ง โดยทำกำไรได้ทั้งหมด 100 ดอลลาร์ จำนวนเงินทั้งหมดของเขาจะเป็น 1,100 ดอลลาร์ บวกกับเงินโบนัส 100 ดอลลาร์ เขาไม่สามารถถอนเงิน 1,200 ดอลลาร์ออกทั้งหมดได้ ลูกค้ามีสิทธิ์ถอนได้ไม่เกินจำนวนเงินทั้งหมดที่มีคือ 1,100 ดอลลาร์ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของประเภทบัญชีการซื้อขาย และ/หรือข้อตกลงลูกค้า และหักลบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่มีออก) ในกรณีนี้โบนัสจำนวน 100 ดอลลาร์จะถูกหักออก ดังที่อธิบายไว้ในตัวอย่างที่ 3

โปรดทราบว่าลูกค้าไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีการซื้อขายและซื้อขายด้วยโบนัสเพียงอย่างเดียวได้ หากลูกค้าถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีการซื้อขาย โบนัสจะถูกหักออกจากบัญชีการซื้อขายนั้น ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้โบนัสเพื่อการซื้อขายเท่านั้น แต่ไม่สามารถถอนออกได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขของโปรแกรมโบนัสบางประเภท

ตัวอย่างที่ 5

ลูกค้าฝากเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีการซื้อขาย และได้รับเงินโบนัสจำนวน 100 ดอลลาร์ ดังแสดงในตัวอย่างที่ 1

ภายหลังเขาได้ทำการซื้อขายหลายครั้ง โดยขาดทุนรวม 500 ดอลลาร์ จำนวนเงินทั้งหมดของเขาจะเป็น 500 ดอลลาร์บวกกับเงินโบนัส 100 ดอลลาร์ ลูกค้ามีสิทธิ์ถอนได้เท่ากับจำนวนเงินทั้งหมดคือ 500 ดอลลาร์ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของประเภทบัญชีการซื้อขาย และ/หรือข้อตกลงลูกค้า และหักลบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่มีออก) แต่ไม่สามารถถอนโบนัส 100 ดอลลาร์นี้ได้ และบริษัทจะหักโบนัสจำนวนนี้ออกจากบัญชี

โปรดทราบว่าลูกค้าไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีการซื้อขายและซื้อขายด้วยโบนัสเพียงอย่างเดียวได้ หากลูกค้าถอนเงินทั้งหมดออกจากบัญชีการซื้อขาย โบนัสจะถูกหักออกจากบัญชีการซื้อขายนั้น ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้โบนัสเพื่อการซื้อขายเท่านั้น แต่ไม่สามารถถอนออกได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขของโปรแกรมโบนัสบางประเภท

การคำนวณโบนัสที่ได้รับในรูปปริมาณกรัมของทอง โดยเป็นไปตามเงินฝากสุทธิ

27. โปรแกรมโบนัสของบริษัทบางประเภทจะมีการคำนวณโบนัสในรูปปริมาณกรัมของทอง โดยเป็นไปตามเงินฝากสุทธิ

28. เงินฝากสุทธิคือผลต่างระหว่างปริมาณเงินทุนที่ฝากเข้าในบัญชีการซื้อขายกับปริมาณเงินทุนที่ถอนออกจากบัญชีการซื้อขาย

29. จำนวนโบนัสในรูปปริมาณกรัมของทองคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้ (("ผลรวมของเงินทุนที่ฝากทั้งหมด" - "ผลรวมของเงินทุนที่ถอนทั้งหมด") / 1,000) х "ปริมาณกรัมของทอง"

30. สำหรับโบนัสประเภทนี้ จะมีการคำนวณขนาดของโบนัสใหม่ตามส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่ฝากและจำนวนเงินที่ถอน พูดอีกนัยหนึ่ง คือ โบนัสจะปรับขึ้นหรือลงตามเงินฝากสุทธิที่เปลี่ยนไป

31. จำนวนโบนัสจะปรากฏให้เห็นในบัญชีการซื้อขายไม่เกิน 4 ชั่วโมงหลังจากการทำธุรกรรมหรือการฝาก/ถอนเงินครั้งสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ระบบอาจแสดงจำนวนโบนัสล่าสุดในวันถัดไป หากทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดวันทำการ

32. ตัวอย่างการคำนวณขนาดโบนัสสำหรับโบนัสที่มีปริมาณทอง 5 กรัม ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 233.12 ดอลลาร์ (ราคาทอง 1 กรัม คำนวณจากสูตรต่อไปนี้: ราคาสปอตในปัจจุบัน – อัตราแลกเปลี่ยน XAUUSD / 31.1 ในที่นี้จะใช้อัตรา XAUUSD = 1450,000 เพื่อคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ราคาของทอง 1 กรัมจะเท่ากับ 46.62 ดอลลาร์

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าฝากเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีการซื้อขาย (และเงินทุนทั้งหมดที่ถอนเท่ากับ 0 ดอลลาร์) การคำนวณเงินโบนัสจะเป็นดังนี้

((1,000 — 0)/1,000) х 5 = ทอง 5 กรัม = 233.12 ดอลลาร์

ดังนั้นบริษัทจะเพิ่มเงินเข้าบัญชีการซื้อขายเท่ากับ 233.12 ดอลลาร์

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้าฝากเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีการซื้อขาย แล้วถอนออกมาทั้งหมด 700 ดอลลาร์ ขนาดของโบนัสจะคำนวณได้ดังนี้

((1,000 — 700)/1,000) х 5 = 0.3 х 5 = ทอง 1.5 กรัม = 69.93 ดอลลาร์

จำนวนโบนัสที่แท้จริงของบัญชีการซื้อขายจะลดลงเหลือ 69.93 ดอลลาร์ และจะถูกหักออกไป 163.19 ดอลลาร์ (233.12 ดอลลาร์ - 69.93 ดอลลาร์ = 163.19 ดอลลาร์)

ตัวอย่างที่ 3

ลูกค้าฝากเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีการซื้อขาย และทำกำไรได้หลายครั้ง จากนั้นจึงถอนเงินออกมาทั้งหมด 1,200 ดอลลาร์ ในกรณีนี้ โบนัสจะถูกหักออก เนื่องจากจำนวนเงินที่ถอนออกมีมากกว่าจำนวนเงินที่ฝากเข้า ((1,000 — 1,200)/1000) х 5 = - 1.

บัญชีการซื้อขายจะไม่สามารถมีโบนัสได้ หากจำนวนเงินที่ถอนมีมากกว่าจำนวนเงินที่ฝาก โปรดทราบว่าการถอนโบนัสออกจากบัญชีของลูกค้าไม่สามารถทำได้ โบนัสมีไว้เพื่อการซื้อขายเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขของโปรแกรมโบนัสบางประเภท

การถอนโบนัส

33. จำนวนโบนัสที่สามารถถอนได้ทั้งหมด (หากกระทำได้) จะเป็นไปตามเงื่อนไขของโปรแกรมโบนัสนั้นๆ

34. โปรแกรมโบนัสบางประเภทจะไม่อนุญาตให้ถอนโบนัสได้เลย แต่อนุญาตให้ใช้เพื่อการซื้อขายเท่านั้น

ความเป็นเอกเทศของสัญญา

35. หากข้อบัญญัติส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีได้เห็นชอบว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือกฎหมายของตลาดหรือผู้คุมกฎ ข้อบัญญัติส่วนนั้นจะต้องถูกตัดออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้นับตั้งแต่ต้น และให้ตีความว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เสมือนว่าไม่เคยมีข้อบัญญัติส่วนนั้นมาก่อน ทั้งนี้ จะไม่มีผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อบัญญัติส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ข้อบัญญัติที่เกี่ยวพันกับกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับของเขตอำนาจรัฐอื่น

กฎหมายและเขตอำนาจรัฐ

36. ข้อพิพาทและข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องตกลงกันในเขตอำนาจรัฐเดียวกันตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงลูกค้า

37. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของเขตอำนาจรัฐเดียวกันตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงลูกค้า

การร้องเรียน

38. คุณสามารถส่งคำร้องเรียนได้ทางอีเมล

คำเตือน

39. โบนัสให้คุณมีเลเวอเรจในการซื้อขายเพิ่ม อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจโบนัสด้วยความระมัดระวัง โบนัสอาจดึงดูดใจให้ลงทุน แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน คุณอาจได้ทั้งกำไรและขาดทุนจากคำสั่งซื้อขายและเงินที่ลงทุนไป

40. เอกสารต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ การแปลความหมายเป็นภาษาอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับอำนวยความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือการเบี่ยงเบนระหว่างเอกสารเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันแปลความหมายในภาษาใด ๆ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ยึดที่เวอร์ชันภาษาเริ่มต้นเป็นหลัก

*โปรดทราบว่าระบบจะคำนวณเงินโบนัสเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนแล้วจึงแปลงเป็นสกุลเงินในบัญชีของลูกค้า

host www.exness.web.id | env production